top of page

Dette er første klasse ut i en online serie jeg har kalt Vekst med Vivian. Vi begynner med det medfødte sjelsbehove om å være autentisk og hvordan det spiller opp mot behovet for tilhørighet og kjærlighet. Et spennende og komplekst tema som inneholder mye vekstpotensiale!

Livet er en egen kraft, og denne kraften vil vekst, den vil ekspansjon. Å utvikle seg og vokse gir livet mening helt fra vi er nyfødt. Først er veksten mer fysisk, det handler om mestring og ekspansjon av rekkevidde. Siden får vi et behov for å utvikle oss emosjonelt og senere spirituelt.

Kort sagt: vekst er viktig for mennesket, men frykten for endring og for å ikke høre til er en like stor del av oss. Hvordan kan vi ivareta alle delene av oss når vi søker personlig og spirituell vekst?

Hvilke vekstprinsipper kan være viktig å kjenne til?

Alt dette vil vi utforske i en serie online klasser dette året. Det blir teori kombinert med en kort bevisstgjørende pustepraksis på slutten for å integrere.

Online Masterclass - autentistitet vs tilhørighet

kr 200,00Price
    bottom of page