top of page
vinterbok2_edited.jpg

GUDEGNIST-boken handler om det jeg kaller sjelsutvikling – noe jeg har definert på denne måten:

"Sjelsutvikling er noe sånt som å vikle seg ut fra det virvar av feiloppfatninger om hvem og hva vi er, eller tror vi burde være, for så å finne friheten til å være det ubegrensede potensialet vi i sannhet er"

Gjennom mitt virke som yogalærer, som medmenneske og høysensitivt vesen, ser jeg hvordan vi mennesker strever med det ytre, med å finne tilfredshet, dyp mening og virkelig connecte med oss selv, og dermed også med hverandre. Jeg ser hvordan skam og tilpassing hindrer oss fra å leve på en måte som gjør oss kraftfulle og frie. Kanskje ser jeg dette ekstra godt fordi jeg har vært nede i et dypt mørke selv, jeg kjenner det fra innsiden.

For at dette ikke skal bli svevende teorier, men jordnært og relevant for alle mennesker, er boken delvis illustrert ved bilder fra mitt eget liv. En svært personlig historie om meg, om min reise fra sjels- mørke og fremover mot lyset, gleden og til følelsen av dyp livsmening. 

På denne reisen har jeg funnet flere verktøy som yoga, meditasjon, kreativitet og skriving som jeg deler. Det har kommet mye visdom til meg igjennom pennen, i boken er dette gjerne representert som poetiske bilder, så boken har flere uttrykksformer, og på den måten håper jeg den har flere veier inn til de som leser den. 

Boken inviterer til å kjenne og erkjenne sin menneskelige sårbarhet sammen med sin guddommelige natur. Jeg håper den vil inspirere mennesker til å få kontakt med den dypere delen av sin eksistens gjennom å gjøre det jeg kaller det indre arbeidet, å starte sin sjelsutvikling.               

Å kalle på det hellige i seg selv, det jeg kaller Gudegnisten. Erfaring har vist meg at disse er uløselig knyttet til hverandre, og at man ikke kan gjøre det ene uten det andre.

Boken er ikke ment å gi ferdige svar, den er ment som en inspirasjonskilde med tekster i ulike formater som du kan dvele ved, smake på, berøres av eller undres over. Det er ikke en bok du trenger å lese fra a til å, men som du kanskje kan slå opp i når du trenger en slags indre veiledning. 

Intensjonen er å lede deg innover. Innover til din egen visdom, til dine egne lengsler og løsninger. 

Til din Gudegnist. Til deg.

bottom of page