top of page

vekst med vivian

Nytt online kurs for personlig vekst starter 5.9.2022

Livet er en egen kraft, og denne kraften vil vekst, den vil utfoldelse.

Lær deg å ta aktiv og bevisst del i din egen vekstprosess.

Vivians unike styrke er å forbinde det menneskelige, psykologiske med det sjelelig spirituelle, så i dette kurset er både kropp, sinn og sjelskraft ivaretatt og inkludert.

Bli kjent med deg selv, frigjør din autentiske kraft og ta bevisst styring over ditt liv.

Om kurset

Kjenner du at du sitter fast, at du mangler retning eller forståelse av hva som er din veg? Mangler du en følelse av dyp mening og klarhet i ditt liv? Eller kjenner du bare lengselen etter, eller lysten på «noe mer»? Personlig vekst er for meg selve meningen med livet, og jeg har dedikert store deler av min tid og mitt liv til nettopp det. Det har gitt meg en unik erfaring og ledet meg til dyp kontakt med den autentiske delen av meg selv, den jeg kaller sjelen, noe som igjen har ført til at jeg kjenner meg stadig mer kraftfull og styrende i mitt eget liv.

Å kjenne seg selv er å frigjøre seg selv.

Undervisningen i dette kurset bygger på prinsipper fra flere visdomstradisjoner som Yoga og Buddhisme, kombinert med  en dypere forståelse av menneskets sårbarhet og psyke. Hovedmålet er at du skal bli bedre kjent med den autentiske deg og få en forståelse av de universelle lovene fra visdomstradisjonene og hvordan du kan anvende dem bevisst for å få større klarhet og en mer meningsfylt retning i ditt liv.

Alt sydd sammen av Vivians egen erfaring gjennom over 20 år med personlig og spirituell vekst. 

Psykologi og spiritualitet blir varsomt og klokt flettet sammen, her blir det ingen «spiritual bypassing» eller enkle løsninger, men det inviteres til et ærlig stykke arbeid som styres av din egen vilje til selvransakelse og vekst. 

Hver uke får du tilsendt en arbeidsbok med info om ukens tema og refleksjons oppgaver i henhold til dette. I tillegg blir det en times online undervisning med teori rundt tema hvor det også er mulig å stille spørsmål.

Alt blir liggende i en lukket Facebook gruppe i flere uker, så du kan se når det passer deg eller flere ganger om du vil.

(totalt vil kurset være tilgjengelig i 11 uker)

All personlig healing og vekst krever en kjærlig og bevisst kontakt med kroppen, derfor integrer jeg en gratis ukentlig Yoga-time i dette programmet, slik at vi kan renske ut, forløse og transformere i det fysiske også. (Embodiment)

Kurset krever ingen kjennskap til verken Yoga eller personlig vekst, bare et ønske om endring og mer styring, mening og klarere retning i eget liv

Hva får du?

* En ukentlig online undervisningstime på et konkret tema.

* En ukentlig Yoga-time hvor vi integrere og forankrer  ukens tema i kroppen (embodyment)

* Et ferdig utarbeide arbeidshefte med teori og       refleksjonsoppgaver sendt på mail.

* Konkrete verktøy som styrker din fysiske helse.

* Konkrete verktøy som styrker din psykiske helse.

* Konkrete verktøy for å komme i kontakt med din       autentiske sjelskraft og sanne vei i dette livet.

* Tilgang til lukket Facebook gruppe hvor du kan stille     spørsmål og få støtte i et større miljø.

* Personlig oppfølging fra lærer og mentor Vivian.

 

Hva vil du lære?

* Prinsipper for vekst, hvordan ser vekst ut, hvilke prosesser er det vanlig å gå igjennom, hvilke hindringer kan vi møte på osv. Dette vil redusere forvirring og gjøre din vekstprosess tydeligere og tryggere.

* Å bli kjent med deg selv på en ny og tydeligere måte.

* Yogafilosofi anvendt i hverdagen.

* Hvordan fungerer de universelle lovene for energi?

   Du vil få en klar forståelse for hvordan vi endrer livet på     utsiden med å endre energien på innsiden

  (og ikke omvendt slik mange tror)

* Du vil lære å komme i kontakt med dypere lengsler (sjelslengsel) og hvordan du kan bruke disse som drivkraft i livet.

* Du vil lære å gradvis skille dine autentiske sjelskvaliteter fra menneskelig påvirkning og tilpassing.

* Hvordan sette rett intensjon (Sankalpa)

* Hvordan gjenkjenne og redusere motstand (Vikalpa)

* Hvordan gi dine intensjoner moment og kraft.

* Hvordan få kontakt med din sjelelige intuisjon.

* Du vil lære å bygge en praksis/rituale som er rett for akkurat deg.

Din sjel snakker gjennom
din kjærlighet
alt du elsker er hennes uttrykk
lite er viktigere enn å kjenne sin egen sjel
så vit hva du elsker
å gjøre
å spise
å se på 
å lytte til
å skape
å snakke lidenskapelig om og omgi deg med

vit hva som fyller deg med skjønnhet
ømhet, nysgjerrighet
lyst og inspirasjon

For din kjærlighet er ekkoet av din Sjelsstemme.
Fra Livets Tantra


 

bottom of page